W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałdus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Kałdus.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RBG.271.2.2013.KZ
Zamawiający Gmina Chełmno
Tryb zamówienia nieograniczony
Wartość zamówienia pow. 14 tyś euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Działając na podstawie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałdus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Kałdus” została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr 4 złożona przez:Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT Piotr Kurkowski Pokrzywno 132 86 – 330 Mełno Cena wykonania zamówienia: 1.966.745,80 zł brutto.

Chełmno: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałdus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Kałdus.
Numer ogłoszenia: 42022 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełmno , ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6861540, faks 056 6861540.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałdus wraz z modernizacją sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Kałdus..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 Rozbudowa i modernizacja stacji poboru i uzdatniania wody m. in.: 1.1.Przebudowa jednostopniowego odżelaziania wody na filtrację dwustopniową. 1.2.Przebudowa jednostopniowego pompowania wody na układ dwustopniowy ze zbiornikiem wyrównawczym poj. 150m³; 1.3.Wymiana zbiornika odżelaziacza dn 1800 i odmanganiacza dn 1800. 1.4.Przebudowa instalacji odprowadzania wód popłucznych. 1.5.Wymiana urządzeń napowietrzających. 1.6.Malowanie urządzeń technologicznych stacji. 1.7.Dezynfekcja wody lampą UV q=20m³/h. 1.8.Wykonanie instalacji elektrycznych i akp w budynku i poza budynkiem stacji wodociągowej. 1.9.Wymiana oświetlenia w budynku. 1.10.Wykonanie ogrzewania na bazie grzejników konwektorowych. 1.11.Wymiana szafy sterowniczej dla pracy stacji. 1.12.Prace modernizacyjne na terenie stacji wodociągowej SUW Kałdus: - dobudowa zbiornika retencyjnego ze stali nierdzewnej o pojemności v = 150 m³; - wykonanie przewodu wodociągowego ssącego Ø 160 HDPE długości 10 m; - wykonanie przewodu kanalizacyjnego spustu i przelewu Ø 200 PVC długości 18 m; - wykonanie przewodu wodociagowego tłocznego Ø 160 HDPE długości 10 m z instalacji technologicznej budynku stacji do zbiornika retencyjnego; - wykonanie przewodu wodociągowego tłocznego do sieci wodociągowej Ø 160 PVC; - zamontowanie zasuw odcinających dn 160 - 2 szt. dn 200 - 1 szt. w komorze zbiornika; - wykonanie ogrodzenia terenu stacji segmentowego długości 294 m + 2 bramy wjazdowe; - likwidacja istniejącego ogrodzenia długości 180 m; - zamontowanie kabla sterowniczego dla sąd poziomu wody w zbiorniku retencyjnym; - wykonanie przewodu wodociągowego tłocznego Ø 160 HDPE długości 37,0 m z odwiertu Nr 3 do stacji uzdatniania wody; - wykonanie przewodu wodociągowego tłocznego Ø 160 HDPE długości 23,0 m z odwiertu Nr 4 do stacji uzdatniania wody; - wykonanie drogi wewnętrznej z kostki brukowej szer. 4,0 m, długości 46,0 m - pow. 184 m²; - wykonanie drogi wewnętrznej z kostki brukowej szer. 4,0 m, długości 25,0 m - pow. 100 m²; - wykonanie chodnika z kostki brukowej szer. 1,0 m, długości 53 m - pow. 53 m²; - wykonanie przewodu energetycznego i sterowniczego do zasilania studni Nr 3 i 4; - oczyszczenie i renowacja istniejących zbiorników wód popłucznych; - likwidacja odwiertów Nr 1 i 2 wraz z geologiczną dokumentacją likwidacji odwiertów; - wykonanie i uzbrojenie odwiertów Nr 3 i 4 wraz z niezbędną dokumentacją; - wykonanie obudów typu Lange dla odwiertów Nr 3 i 4, - pompy głębinowe GBC.3.11Q-30m³/h H=90M Nn 13 kW - 2 szt.; - wykonanie zieleni izolacyjnej po wewnętrznej stronie ogrodzenia; 1.13.Prace budowlane na obiekcie budynku stacji wodociągowej SUW Kałdus: - dobudowanie pomieszczenia na zbiorniki filtracyjne o wym. 3,36 x 8,86 m; - wybicie otworu o wym. 2,40 x 4,40 m w ścianie z wykonaniem nadproża 2NP; - pokrycie dachu styropapą g. 20 cm i papą dwukrotnie - 73,18 m²; - skucie i wykonanie fundamentów pod zbiorniki filtracyjne - 2 kpl.; - wykonanie posadzki z płytek kwasoodpornych - 57,41 m²; - położenie płytek na ścianach budynku hali do wysokości 2 m - 54,24 m², - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10 cm i tynkiem mineralnym - 85,6 m²; - docieplenie ścian zew. fundamentów styropianem gr. 10 cm i tynkiem mineralnym - 30,0 m²; - malowanie farbą wapienną tynków wewnątrz hali - 88,0 m²; - wymiana okien na okna plastikowe - 6 szt. (125/60 - 2 szt, 56/75 - 4 szt.); - wstawienie nowych okien plastikowych - 3 szt. (120/90); - wymiana drzwi wejściowych do budynku o wym 230/1,0; - wymiana drzwi wejściowych do hali technologicznej o wym. 230/1,37; - należy wykonać badania bakteriologiczne i rozszerzone wody ze zmodernizowanej SUW Kałdus, - na całość prac należy wykonać obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 egzemplarzach; Zadanie 2 Modernizacja sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłączami do budynków wsi Kałdus: - rura HDPE Ø 160 - 1624 mb, - rura HDPE Ø 110 - 1950 mb, - rura HDPE Ø 90 - 1405 mb, - rura PE Ø 40 - 1645 mb, - rura st.OC lub PE dn40 - 224 mb, RAZEM: 6848 mb. - wodomierze: JSB 20 mm - 55 kpl, 50 mm - 1 kpl.; - hydranty nadziemne FI 80 mm - 16 szt., - zasuwy FI 160 mm - 5 szt., - zasuwy FI 100 mm - 5 szt., - zasuwy FI 80 mm - 3 szt. - studnia wodomierzowa z kręgów żelbetowych dn 1500 z układem wodomierza dn 80 i trzech zasuw dn 100; - należy wykonać badanie bakteriologiczne i rozszerzone wody w zmodernizowanym wodociągu, - na całość prac należy wykonać obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 egzemplarzach;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres prac: CPV 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane, CPV 45.23.11.00-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, CPV 45.23.11.10-9 Kładzenie rurociągów, CPV 45.23.11.12-3 Instalacja rurociągów, CPV 45.23.11.13-0 Poziomowanie rurociągów, CPV 45.23.21.00-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów, CPV 45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, CPV 45.23.15.10-3 Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza, CPV 45.23.21.53-9 Roboty budowlane w zakresie wież wodnych, CPV 45.23.24.30-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody, CPV 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, CPV 45.25.56.00-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji, CPV 45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, CPV 45.31.11.00-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej, CPV 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.11.00-6, 45.23.11.10-9, 45.23.11.12-3, 45.23.11.13-0, 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3, 45.23.21.50-8, 45.22.31.00-7, 45.22.31.10-0, 45.23.15.10-3, 45.23.21.53-9, 45.23.24.30-5, 45.23.32.53-7, 45.25.56.00-5, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1, 45.11.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 40.000,00 zł (Słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późń. zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu termin zostanie zachowany, jeżeli bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, lecz nie wystarczającym do stwierdzenia, że wadium zostało wniesione w terminie. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, Chełmno, ul. Dworcowa 1, kasa pok. 312, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Treść gwarancji lub poręczenia musi zawierać zapis dotyczący zatrzymania wadium z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Brak takiego zapisu w gwarancji lub poręczeniu spowoduje odrzucenie oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank Millennium Oddział Chełmno Nr 68 1160 2202 0000 0000 6087 8332 z adnotacją: Wadium - Modernizacja wodociągu w Kałdusie. 5. Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium jeżeli zajdzie jakakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust.5 pkt. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: budowie lub modernizacji stacji poboru i uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł - brutto, budowie sieci wodociągowych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł - brutto. W/w warunek może być spełniony łącznie lub oddzielnie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca spośród osób skierowanych do realizacji zadania będzie dysponował, co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba, która będzie kierowała robotami powinna posiadać dwuletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w/w specjalnościach. Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień. Osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-Formularz oferty, -Oświadczenie w/s przekazania części zamówienia podwykonawcom, -Przedmiar robót - Zadanie Nr 1, -Przedmiar robót - Zadanie Nr 2, -Wykaz osób uprawnionych do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy: 1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości podatku VAT); b) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie wartości wynagrodzenia dla Wykonawcy przedmiotu zamówienia ustalonego na podstawie kosztorysu powykonawczego; c) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych na podstawie protokołu podpisanego przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania w/w warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych do Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, c) jeżeli dotyczyć będzie zmian adresu, nazwy Wykonawcy, nr konta, nazwy banku itp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok. 215.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno pok. 319.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK

Specyfikcja z załącznikami

Dokumentacja przetargowa cz.I

Dokumentacja przetargowa cz.II

Dokumentacja przetargowa cz.III

Dokumentacja przetargowa cz.IV

Dokumentacja przetargowa cz.V

Dokumentacja przetargowa cz.VI

Dokumentacja przetargowa cz.VII

Modyfyikacja treści SIWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Schemat elektryczny tablicy zabezpieczeń

Modyfyikacja treści SIWZ z dnia 11.02.2013r.

Modyfyikacja treści SIWZ z dnia 13.02.2013r.

Modyfyikacja treści SIWZ z dnia 14.02.2013r.

Modyfyikacja treści SIWZ z dnia 15.02.2013r.

Wyniki postępowania przetargowego

ZE WZGLĘDU NA ROZMIAR PLIK Dokumentacja przetargowa ZOSTAŁ SPAKOWANY PROGRAMEM 7z I PODZIELONY NA SIEDEM CZĘŚCI- Dokumentacja przetargowa cz.I, Dokumentacja przetargowa cz.II, Dokumentacja przetargowa cz.III, Dokumentacja przetargowa cz.IV, Dokumentacja przetargowa cz.V, Dokumentacja przetargowa cz.VI i Dokumentacja przetargowa cz.VII ABY JE OTWORZYĆ NALEŻY POBRAĆ WSZYSTKIE PLIKI I ZAPISAĆ PRZYKŁADOWO NA PULPICIE, KOLEJNYM KROKIEM JEST ROZPAKOWANIE TYLKO CZĘŚCI I, POZOSTAŁE CZĘŚCI ROZPAKUJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE.

Załączniki

Powiadom znajomego